โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0871362212
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารราชพฤกษ์ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 4,232,800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเฟื่องฟ้า อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 2,537,600
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารดาวเรือง อาคารเรียนแบบ สปช.40/41
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 70,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแคทรียา อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 1,497,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชบา (โรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 60,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารลีลาวดี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : -
งบประมาณ : องค์การบริหารส่วนตำ
เพิ่มเติม..