โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0871362212
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในหมู่บ้านเสียสละทรัพย์และแรงงานในการก่อสร้าง โดยการนำของนายกล้าย ทองเกลี้ยง ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ดำเนินการสร้าง และได้สละที่ดิน ๑ แปลงเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.59 KB