โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันสุนทรภู่
เมื่อวันที่   26 มิถุนายน  2561    นายวีระ  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อให้นักเรียนได้รู้เห็นความสำคัญของสุนทรภู่ กวีเอกของโลก คนสำคัญของไทย ในกิจกรรม มีการประกวดการคัดลายมือ การเขียนกลอน การท่องกลอนบทต่างๆ การวาดภาพระบายสี  เป็นต้น  ขอบคุณครับ………ครูคมกฤช อินแก้ว  ภาพและ ข่าว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย

โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2561,22:40   อ่าน 96 ครั้ง