โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ
เมื่อวันที่   24  กรกฎาคม  2561    นายวีระ  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี จะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย การอ่าน ออก เขียนได้ ของนักเรียน ประวัติพ่อขุนรามคำแหง ให้นักเรียนได้ทราบ มีกิจกรรมการละเล่น ของไทย การทำขนมไทย   เป็นต้น  ขอบคุณครับ………ครูคมกฤช อินแก้ว  ภาพและ ข่าว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย

โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2561,22:41   อ่าน 103 ครั้ง