โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา
เมื่อวันที่   25  กรกฎาคม  2561    นายวีระ  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา  ให้นักเรียนเก็บ กวาดขยะ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ในหมู่บ้าน เก็บขยะข้างทาง เพื่อความสะอาด เรียบร้อย บรรยากาศน่าอยู่ เพื่อถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10    ขอบคุณครับ………ครูคมกฤช อินแก้ว  ภาพและ ข่าว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย

โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2561,22:43   อ่าน 114 ครั้ง