โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน
เมื่อวันที่   25 - 26  กรกฎาคม  2561    นายวีระ  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายสมมาศ  เขียวจันทร์  นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน โครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปน.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  ขอบคุณครับ………นายคมกฤช อินแก้ว  ภาพและ ข่าว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย

โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2561,00:15   อ่าน 101 ครั้ง