โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โทรทัศน์ ททบ.5 มาถ่ายทำรายการ มองมุมบวก

เมื่อวันที่   31  กรกฎาคม  2561    นายวีระ  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ได้ต้อนรับคณะทีมงานโทรทัศน์ ททบ.5 มาถ่ายทำรายการ มองมุมบวก ณ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย โดยถ่ายทำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียน และกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ขอบคุณครับ………

นายคมกฤช อินแก้ว  ภาพและ ข่าว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย

โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2561,20:44   อ่าน 140 ครั้ง