โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนแต่ง

เมื่อวันที่   1 สิงหาคม  2561    นายวีระ  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นายศราวุฒิ สุขจันทรา นางศรีสุดา ทองอร่าม และนายคมกฤช   อินแก้ว นำนักเรียนมัธยมปีที่ 1 -3 จำนวน 37 คน เข้าร่วมอบรมโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนแต่ง โดยทีมงานสภาเด็ก และเยาวชน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะการสื่อสาร การรู้จักปฏิเสธ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ ได้อย่างถูกต้อง ขอบคุณครับ………นายคมกฤช อินแก้ว  ภาพและ ข่าว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย

โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2561,20:45   อ่าน 149 ครั้ง