โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกประสบการณ์อาชีพ

เมื่อวันที่   18  กันยายน  2561    นายวีระ  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้คุณครูทิศา  ทองบุญ และครูมัธยมศึกษาได้นำนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์อาชีพในเรื่อง การซ่อมคอมพิวเตอร์ การเย็บผ้า  การขายของ การล้างรถ ซ่อมรถเบื้องต้น เป็นต้น ในการฝึกประสบการณ์ทำให้นักเรียนได้รับความรู้มากขึ้น การปฏิบัติงานจริงเพื่อนำไปใช้ในสังคมต่อไป  ขอบคุณครับ………นายคมกฤช อินแก้ว  ภาพและ ข่าว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย

โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2561,21:48   อ่าน 152 ครั้ง