โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร

วันที่ 24 กันยายน 2561   นายวีระ  โกวิทางกูร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี รับมอบรางวัลและเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ผลการดำเนินงานตามโครงการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2561 อย่างต่อเนื่องสามารถเป็นแบบอย่างได้)  ขอบคุณครับ………นายคมกฤช อินแก้ว  ภาพและ ข่าว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย

โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2561,21:48   อ่าน 123 ครั้ง