โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0871362212
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ (อ่าน 3283) 14 ส.ค. 63
เลือกสภานักเรียน 63 (อ่าน 3261) 14 ส.ค. 63
เยี่ยม ให้กำลังใจ (อ่าน 3621) 15 พ.ย. 62
4 ปีการศึกษา มหกรรมวิชาการและวิชาชีพ (อ่าน 3791) 18 มิ.ย. 62
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 3798) 18 มิ.ย. 62
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านบือเล็ง (อ่าน 3721) 18 มิ.ย. 62
โครงการการจัดขยะมูลฝอยในชุมชน (อ่าน 3014) 18 มิ.ย. 62
เข้าค่ายป้องกันปัญหายาเสพติด (อ่าน 3883) 01 เม.ย. 62
วันสำเร็จการศึกษา รับเกียรติบัตร มัธยมศึกษาปีที่3 (อ่าน 3810) 01 เม.ย. 62
อบรมนักเรียนทุนพระราชทาน (อ่าน 3740) 01 เม.ย. 62
ครูอบรมการทำขนมเบเกอรี่ครับ (อ่าน 3742) 01 เม.ย. 62
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 3760) 01 เม.ย. 62
การประชุมผู้บริหาร (อ่าน 3551) 01 เม.ย. 62
โครงการขยะมีค่าครับ (อ่าน 3450) 01 เม.ย. 62
โครงการขยะมีค่า (อ่าน 3461) 01 เม.ย. 62
ให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลครับ (อ่าน 3406) 01 เม.ย. 62
พบปะให้โอวาทครูบรรจุใหม่ครับ (อ่าน 3430) 01 เม.ย. 62
ให้กำลังใจนักกีฬาเซปัคตะกร้อครับ (อ่าน 3322) 01 เม.ย. 62
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจฟันนักเรียนและอื่นๆ (อ่าน 3366) 01 เม.ย. 62
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดตรัง (อ่าน 3325) 01 เม.ย. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียนและครู (อ่าน 3317) 01 เม.ย. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียนและครู (อ่าน 3356) 01 เม.ย. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียนและครู (อ่าน 3316) 01 เม.ย. 62
แสดงความยินดีกับนักเรียนและครู (อ่าน 3305) 01 เม.ย. 62
กลุ่มยุวเกษตรกรศึกษาดูงาน (อ่าน 3359) 01 เม.ย. 62
ยุวเกษตรกร ศึกษาดูงาน (อ่าน 3309) 01 เม.ย. 62
กิจกรรมมหกรรมความสามารถ ศิลปหัตถกรรม (อ่าน 3496) 06 ต.ค. 61
งานมุฑิตาจิต ข้าราชการครู (อ่าน 3480) 06 ต.ค. 61
รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร (อ่าน 3540) 24 ก.ย. 61
ฝึกประสบการณ์อาชีพ (อ่าน 3513) 24 ก.ย. 61
กระทรวงศึกษาธิการเคลื่อนที่สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (อ่าน 3540) 24 ก.ย. 61
ร่วมเข้าแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 3529) 24 ก.ย. 61
อบรมโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนแต่ง (อ่าน 3559) 02 ส.ค. 61
โทรทัศน์ ททบ.5 มาถ่ายทำรายการ มองมุมบวก (อ่าน 3563) 02 ส.ค. 61
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 3528) 28 ก.ค. 61
นิทรรศการ เทิดพระเกียรติ (อ่าน 3575) 28 ก.ค. 61
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ่าน 3816) 28 ก.ค. 61
ประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ (อ่าน 3433) 07 ก.ค. 61
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 3446) 07 ก.ค. 61
โครงการศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี (อ่าน 3425) 07 ก.ค. 61