โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมมหกรรมความสามารถ ศิลปหัตถกรรม (อ่าน 71) 06 ต.ค. 61
งานมุฑิตาจิต ข้าราชการครู (อ่าน 85) 06 ต.ค. 61
รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร (อ่าน 93) 24 ก.ย. 61
ฝึกประสบการณ์อาชีพ (อ่าน 121) 24 ก.ย. 61
กระทรวงศึกษาธิการเคลื่อนที่สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (อ่าน 88) 24 ก.ย. 61
ร่วมเข้าแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 103) 24 ก.ย. 61
อบรมโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนแต่ง (อ่าน 115) 02 ส.ค. 61
โทรทัศน์ ททบ.5 มาถ่ายทำรายการ มองมุมบวก (อ่าน 108) 02 ส.ค. 61
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 117) 28 ก.ค. 61
นิทรรศการ เทิดพระเกียรติ (อ่าน 107) 28 ก.ค. 61
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ่าน 94) 28 ก.ค. 61
ประเมินวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ (อ่าน 117) 07 ก.ค. 61
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 92) 07 ก.ค. 61
โครงการศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี (อ่าน 108) 07 ก.ค. 61
กิจกรรมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษา ระดับเขต (อ่าน 88) 07 ก.ค. 61
วันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 103) 26 มิ.ย. 61
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 103) 21 มิ.ย. 61
วงเมโลเดี้ยน (อ่าน 104) 21 มิ.ย. 61
มอบของรางวัล (อ่าน 101) 21 มิ.ย. 61
เปิดภาคเรียน (อ่าน 82) 21 มิ.ย. 61
รับประกาศนียบัตร (อ่าน 191) 24 มี.ค. 61
มอบอุปกรณ์กีฬา (อ่าน 170) 08 มี.ค. 61
ศึกษาดูงานยุวเกษตรกร (อ่าน 196) 27 ก.พ. 61
ครูแดร์มอบเกียรติบัตร (อ่าน 197) 23 ก.พ. 61
ประชุมครูอนุบาล (อ่าน 206) 23 ก.พ. 61
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานยุวเกษตรกร (อ่าน 194) 21 ก.พ. 61
การรับสมัครนักเรียนครับ (อ่าน 263) 03 ก.พ. 61
ศึกษาดูงานยุวเกษตรกร (อ่าน 219) 03 ก.พ. 61
ร่วมกิจกรรมวันครู (อ่าน 225) 03 ก.พ. 61
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินยุวเกษตรกร (อ่าน 223) 30 ธ.ค. 60
กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (อ่าน 171) 30 ธ.ค. 60
นำเสนอผลงานสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (อ่าน 178) 06 ธ.ค. 60
ศึกษาดูงาน (อ่าน 154) 06 ธ.ค. 60
การเรียน DLIT (อ่าน 157) 06 ธ.ค. 60
เยี่ยมให้กำลังใจ พบปะ สัมพันธ์ชุมชน (อ่าน 160) 06 ธ.ค. 60
กวนบูโบอาซูรอ (อ่าน 169) 06 ธ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 153) 06 ธ.ค. 60
จัดนิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (อ่าน 174) 01 พ.ย. 60
การแข่งขันทักษะวิชาการ 67 (อ่าน 186) 27 ก.ย. 60
การประเมินยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย (อ่าน 195) 14 ก.ย. 60