โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางภาวนา มีทอง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางรัชนก นิลทจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางพรพิมล ศรีสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจำเนียร ทองสีพราย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2