โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเจ๊ะแย เหมมันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกัญญา สังข์แก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1