โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0871362212
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไท ทองบุญ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ม.4 ม่วงเตี้ย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายการียา เจ๊ะมามะ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ม.6 ม่วงเตี้ย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสมาแอ ยูนุ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ม.4 ม่วงเตี้ย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไล ขำขุน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ม.4 ม่วงเตี้ย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายดือเระ กะโด
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ม.4 ม่วงเตี้ย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสาและ ฮามะ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ม.4 ม่วงเตี้ย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ หะยีดือราแม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ม.4 ม่วงเตี้ย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสะมะแอ กะโด
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ม.4 ม่วงเตี้ย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายรื่น ชูมณี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ม.4 ม่วงเตี้ย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายดอเลาะ มูซอ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ม.4 ม่วงเตี้ย
เบอร์โทร :