โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวีระ โกวิทางกูร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/01/2012
ปรับปรุง 01/04/2019
สถิติผู้เข้าชม 440480
Page Views 490210
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านปาลัส มายอ
2 โรงเรียนบ้านสมาหอ มายอ
3 โรงเรียนคิริราษฏร์สามัคคี มายอ
4 โรงเรียนบ้านดูวา มายอ
5 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ มายอ
6 โรงเรียนบ้านควนหยี มายอ
7 โรงเรียนบ้านราวอ มายอ
8 โรงเรียนบ้านน้ำใส มายอ
9 โรงเรียนบ้านคลองช้าง มายอ
10 โรงเรียนบ้านถนน มายอ
11 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ มายอ
12 โรงเรียนบ้านแขนท้าว มายอ
13 โรงเรียนบ้านกระเสาะ มายอ (073) 335493
14 โรงเรียนบ้านบาโง มายอ
15 โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) มายอ
16 โรงเรียนบ้านตรัง มายอ
17 โรงเรียนบ้านบูดน มายอ
18 โรงเรียนบ้านลางสาด มายอ
19 โรงเรียนบ้านสะกำ มายอ
20 โรงเรียนบ้านกูวิง มายอ
21 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง มายอ
22 โรงเรียนบ้านด่าน มายอ
23 โรงเรียนบ้านบาละแต มายอ
24 โรงเรียนบ้านปานัน มายอ
25 โรงเรียนบ้านกระหวะ มายอ
26 โรงเรียนบ้านเขาวัง มายอ
27 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน มายอ (073) 489206
28 โรงเรียนบ้านมะหุด มายอ
29 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน มายอ
30 โรงเรียนบ้านเกาะจัน มายอ
31 โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากุนิง) ยะรัง
32 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรัง
33 โรงเรียนบ้านบินยา ยะรัง
34 โรงเรียนบ้านอินทนิล ยะรัง
35 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ยะรัง
36 โรงเรียนบ้านคางา ยะรัง
37 โรงเรียนบ้านกรือเซะ ยะรัง
38 โรงเรียนบ้านสิเดะ ยะรัง
39 โรงเรียนสะนอพิทยาคม ยะรัง
40 โรงเรียนต้นพิกุล ยะรัง
41 โรงเรียนบ้านสายชล ยะรัง
42 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ ยะรัง
43 โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน ยะรัง
44 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา ยะรัง
45 โรงเรียนบ้านบากง ยะรัง
46 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ยะรัง
47 โรงเรียนบ้านต้นแซะ ยะรัง
48 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา ยะรัง
49 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก ยะรัง
50 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ ยะรัง (073) 434282
51 โรงเรียนตลาดปรีกี ยะรัง
52 โรงเรียนบ้านบราโอ ยะรัง
53 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน ยะรัง
54 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ ยะรัง
55 โรงเรียนบ้านระแว้ง ยะรัง
56 โรงเรียนบ้านอาโห ยะรัง
57 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม ยะรัง
58 โรงเรียนบ้านยะรัง ยะรัง
59 โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรัง
60 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง
61 โรงเรียนบ้านประจัน ยะรัง
62 โรงเรียนบ้านศาลาสอง ยะรัง
63 โรงเรียนบ้านกระโด ยะรัง
64 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ยะรัง
65 โรงเรียนบ้านบูโกะ ยะรัง
66 โรงเรียนบ้านละหารยามู ยะรัง -
67 โรงเรียนวัดเกาะหวาย ยะรัง
68 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) เมาะมาวี ยะรัง (073) 483217
69 โรงเรียนวัดป่าสวย แม่ลาน
70 โรงเรียนบ้านปลักปรือ แม่ลาน
71 โรงเรียนแม่ลานวิทยา แม่ลาน (073) 356382
72 โรงเรียนบ้านคลองทราย แม่ลาน
73 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู แม่ลาน
74 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ย แม่ลาน 0849670284
75 โรงเรียนบ้านคลองหิน โคกโพธิ์
76 โรงเรียนบ้านท่าเรือ โคกโพธิ์
77 โรงเรียนจิปิภพพิทยา โคกโพธิ์
78 โรงเรียนวัดนิคมสถิต โคกโพธิ์
79 โรงเรียนบ้านป่าบอน โคกโพธิ์
80 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์
81 โรงเรียนบ้านควนลังงา โคกโพธิ์
82 โรงเรียนบ้านยางแดง โคกโพธิ์
83 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์
84 โรงเรียนบ้านชะเมา โคกโพธิ์
85 โรงเรียนวัดธนาภิมุข โคกโพธิ์
86 โรงเรียนวัดสุนทรวารี โคกโพธิ์
87 โรงเรียนบ้านควนประ โคกโพธิ์
88 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์
89 โรงเรียนบ้านเกาะตา โคกโพธิ์
90 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์
91 โรงเรียนวัดภมรคติวัน โคกโพธิ์
92 โรงเรียนบ้านควนแตน โคกโพธิ์
93 โรงเรียนบ้านโผงโผง โคกโพธิ์
94 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์
95 โรงเรียนบุญมีวิทยา โคกโพธิ์
96 โรงเรียนบ้านล้อแตก โคกโพธิ์ 0-7343-1014
97 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์
98 โรงเรียนบ้านป่าไร่ โคกโพธิ์
99 โรงเรียนบ้านท่าคลอง โคกโพธิ์
100 โรงเรียนโฆษิตอนุสรณ์ โคกโพธิ์
101 โรงเรียนบ้านควนลาแม โคกโพธิ์
102 โรงเรียนบ้านนาประดู่ โคกโพธิ์
103 โรงเรียนบ้านคลองช้าง โคกโพธิ์
104 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์
105 โรงเรียนวัดนาประดู่ โคกโพธิ์
106 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์
107 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์
108 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ โคกโพธิ์
109 โรงเรียนบ้านตุปะ โคกโพธิ์
110 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์
111 โรงเรียนวัดทรายขาว โคกโพธิ์
112 โรงเรียนวัดมะกรูด โคกโพธิ์
113 โรงเรียนบ้านบาเงง โคกโพธิ์
114 โรงเรียนบ้านควนโนรี โคกโพธิ์
115 โรงเรียนบ้านสามยอด โคกโพธิ์
116 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โคกโพธิ์
117 โรงเรียนบ้านนาเกตุ โคกโพธิ์
118 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ โคกโพธิ์
119 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์
120 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ท่าเรือ โคกโพธิ์