โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนาวดี แก่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2561,14:21  อ่าน 288 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายสมมาศ เขียวจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,19:21  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนาวดี แก่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,19:20  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสมศรี ชุมนุมมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:52  อ่าน 241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสมศรี ชุมนุมมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:51  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายสาโรจน์ ตรีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:50  อ่าน 241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายสาโรจน์ ตรีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:50  อ่าน 255 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1- ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางปิยะนุช นามบ้านชาติ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:50  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1- ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางพรพิมล ศรีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:49  อ่าน 225 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายศราวุฒิ สุขจันทรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:49  อ่าน 231 ครั้ง
รายละเอียด..