โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายสมมาศ เขียวจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,19:21  อ่าน 357 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสมศรี ชุมนุมมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:52  อ่าน 340 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสมศรี ชุมนุมมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:51  อ่าน 322 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นายสาโรจน์ ตรีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:50  อ่าน 329 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายสาโรจน์ ตรีแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:50  อ่าน 354 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1- ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางปิยะนุช นามบ้านชาติ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:50  อ่าน 294 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1- ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางพรพิมล ศรีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:49  อ่าน 320 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายศราวุฒิ สุขจันทรา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:49  อ่าน 326 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางจิรบุตร พุดซ้อนดอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,12:47  อ่าน 292 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายอับดุลอาซิส สีโสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2559,22:09  อ่าน 312 ครั้ง
รายละเอียด..